Select Page

klātienes pasākums

DIH-World logo-white

“EDI Diena 2022”

2022. g. 19. maijā

World

Elektronikas un datorzinātņu institūts, "Konferenču zāle", Dzērbenes iela 14, Rīga

2022. g. 19.maijs

Plkst. 11:30-17:30

19. maijs

(ceturtdiena)

Pasākuma programma

11:30 – 12:00 | Ierašanās

Ierašanās, tīklošanās, kafija, uzkodas

12:00-13:00 | Ievads

12:00-12:05 – Pasākuma atklāšana (M.Greitāns un K.Ozols)
12:10 – 12:15 – Kas ir DIH-world projekts? un kā uzņēmumi var saņemt finansējumu procesu digitalizācijai (K.Ozols)
12:15 – 12:35 – Jaunākie EDI zinātnes/tehnoloģiju sasniegumi ceļā uz zaļāku un digitālāku ražošanu un produktu attīstību (M.Greitāns)
12:35 – 12:50 – EDI DIH piedāvātie pakalpojumi un tehnoloģijas (K.Ozols)
12:50 – 13:00 – Jautājumi un atbildes / Diskusija

13:00-14:00 | 1. panelis — EDI jaunāko tehnoloģiju piedāvājums uzņēmējiem

13:00 – 13:10 – Viedie roboti industrijas digitalizācijai (J.Ārents)
13:10 – 13:20 – Uz mākslīgo intelektu balstīta robota sistēma atkritumu šķirošanai (R.Kadiķis)
13:20 – 13:30 – Lietu interneta testa gultne ātrākai ierīču izstrādei un testēšanai (J.Judvaitis)
13:30 – 13:40 – Heterogēnas sistēmas reāllaika kontrolei un algoritmu paātrināšanai (R.Novickis)
13:40 – 14:00 – Jautājumi un atbildes / Diskusija

14:00-15:00 | Pusdienas

Tīklošanas pusdienas

15:00-16:00 | 2. panelis — Veiksmīgas sadarbības piemēri starp EDI un uzņēmumiem

15:00 – 15:10 – Transportlīdzekļu detektēšanas un atpazīšanas sistēmas specifiskiem pielietojumiem (A.Andrejevs)
15:10 – 15:20 – Deflexio – reāla laika sensoru sistēma deformāciju uzraudzībai būvniecībā (E.Bēriņš)
15:20 – 15:30 – Ultra platjoslas radara pielietojumi un izaicinājumi (V.Riekstiņš)
15:30 – 15:40 – Dynland tehnoloģija zemes pārklājuma klasificēšanai, izmantojot satelītu datus un palīgdatus (I.Mednieks)
15:40 – 16:00 – Jautājumi un atbildes / Diskusija

16:00-17:30 | Noslēgums un demonstrācijas

16:00 – 16:05 – Oficiālās daļas noslēgums (K.Ozols)
16:05 – 17:30 – Tīklošana, tehnoloģiju demonstrācijas, kafija, uzkodas neformālā gaisotnē

Demo 01: Lietu interneta platforma betona sacietēšanas procesu reāla laika uzraudzībai
Demo 02: Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma
Demo 03: Ietvars automātiskai paātrinātāju plūsmu radīšanai un tipveida, uz programmatūru balstītas kontroles nodrošināšanai
Demo 04: Sensorais apģērbs pareizām fiziskām aktivitātēm ar atgriezenisko saiti
Demo 05: Pārnēsājams radars ledus biezuma mērīšanai

$

Reģistrācija tagad ir atvērta

Aicinām Jūs piedalīties DIH-World “EDI Diena 2022”,  lai iepazīstinātu ar DIH-world projektu, jaunākajām EDI tehnoloģijām, un to, kā uzņēmumi var iegūt līdz pat 90k EUR finansējumu industriālo procesu digitalizācijai, un daudz ko citu.

 

 

Pasākuma mērķis

01

Informēt interesentus par Apvārsnis 2020 projektu “DIH-world” un to, kā uzņēmumi piedaloties projekta uzsaukumos var iegūt līdz pat 90kEUR finansējumu industriālo procesu digitalizācijai.

02

Iepazīstināt ar EDI digitālo inovāciju centru (DIH) un tā piedāvātajiem pakalpojumiem un tehnoloģijām.

03

Prezentēt jaunākos EDI zinātnes/tehnoloģiju sasniegumus.

04

Prezentēt piemērus, kā uzņēmumi veiksmīgi sadarbojušies ar EDI.

05

Demonstrēt EDI tehnoloģiju prototipus, kas ir gatavi komercializācijai.

06

Tīkloties, satikt zinātniekus, dibināt jaunu sadarbības kontaktus.

Reģistrējaties

jau šodien

un 19. maijā pārrunāsim aktuālākos risinājumus!

EDI GDPR atruna